HOME

THE PROJECTINSULA V 1POMPEII REVIVEDMEMBER'S FORUMSTAFF & ANNUAL
FIELDWORK


PUBLICATIONS

LINKS

ACKNOW-
LEDGEMENTS


COLLECTIONS
CASA DI APOLLO (VI 7,23) - MARBLE TABLE
Marble table in Casa di Apollo (VI 7,23), from oecus 18.

Photo/drawing:
Linn Ahlgren
Artist: Clason, Isak Gustaf
Date: 1884

Medium: Pencil and aquarelle
House: Casa di Apollo (VI 7,23),

Collection: Inventory
Location: Konstakademien (Sthlm)

Comments:
Marble table, aquarelle and drawing: with measurements given in drawing.

From Casa di Apollo (VI 7,23), from oecus 18.

Text in picture:
(……) = Difficult to read

POMPEI (top)

Bordets bredd = 144"
Fotens bredd:
Vid a = 39"
Vid b = 45"

Å de flesta skära listorna
Hvarandra öfver diagonalen
5’ öfver 45 vinkel. Då att
Dde bli flatare på kort-
Sidan, (……) mera (……)
Och mindre (……)
på långsidan. För dy-
lika fall i vilken (……)
goda verkan.

Any suggestions for identification, please e-mail: henrik.boman@antiken.su.se