HOME

THE PROJECTINSULA V 1POMPEII REVIVEDMEMBER'S FORUMSTAFF & ANNUAL
FIELDWORK


PUBLICATIONS

LINKS

ACKNOW-
LEDGEMENTS


COLLECTIONS
NATIONAL MUSEUM, NAPLES - SCULPTURAL
Photo/drawing:
Linn Ahlgren
Artist: Clason, Isak Gustaf
Date: 1884

Medium: Pencil drawing
House: National Museum, Naples - sculpture

Collection: Inventory
Location: Konstakademien (Sthlm)

Comments:
Text in picture:
SKÅL MUSEET I NAPOLI SKALA 1/5 HVIT MARMOR

EN NÅGOT MINDRE: SKÅLENS
YTTERSTA MÅTT 153 LINIER AF
MERA ANVÄNDSBAR STORLEK
FÖR ÖFRIGT SAMMA PROPORTIONER (left side)

EN ANNAN MED MOTSV
MÅTT 27’ 8’17 HAR DELN-
INGEN =11’ BÅDA BRA (left, low)