HOME

THE PROJECTINSULA V 1POMPEII REVIVEDMEMBER'S FORUMSTAFF & ANNUAL
FIELDWORK


PUBLICATIONS

LINKS

ACKNOW-
LEDGEMENTS


COLLECTIONS
CASA DI M. EPIDI SABINI (IX 1,22)
Altar (lararium) in presumably Casa di M. Epidi Sabini (IX 1,22)

Photo/drawing:
Linn Ahlgren
Artist: Clason, Isak Gustaf
Date: 1884

Medium: Aquarelle
House: Casa di M. Epidi Sabini (IX 1,22)

Collection: Inventory
Location: Konstakademien (Sthlm)

Comments:
Detail of altar (lararium) in presumably Casa di M. Epidi Sabini (IX 1,22)

Text in picture:
POMPEI (upper left corner)
Color descriptions by profile (from top): blått/svart/öfvre färggräns // rödt/blatt/gult // obestämbart./mörkt. Brunt // äkligt (cinob?) // blått // rödt

Bottom left)
Detalj af ett husaltare.
Profilen i hälften.
af naturl. Storlek

I.G.Clason -84 (Bottom right)